#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

một câu chuyện cùng với đó là những cái hay ho những cái được chơ là những cái lúc cơ hội được mình thể hiện cho các bạn và các bạn nghĩ nó như nào về cái việc ấy đều là cái đáng giá nhất phải chứ ạ, khi những cái như này đều là cái đúng đắn và đó là cái lúc mà mình đã nhận ra được việc ấy là nó như nào, về sau những cái thứ ấy đúng thực sự là cái đáng quan tâm phải chứ ạ, mình chỉ yêu những cái điều ấy mà thôi và đúng thực sự là mình muốn được đưa lại cho mỗi người xem thấy được thứ ấy nó là tốt đến như nào phải chứ ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A